Bouwgebreken onderzoek

Als u een aannemer inhuurt om een project voor u uit handen te nemen, gaat u er natuurlijk vanuit dat de aannemer goed werk levert. Echter, helaas komt het regelmatig voor dat aannemers om wat voor reden dan ook geen goed werk verrichten en dat u als opdrachtgever in een vervelende situatie terecht komt. Bent u benieuwd wat u moet doen als u te maken heeft met een wanpresterende aannemer? Lees dan meer over dit onderwerp op deze pagina.

Tarieven adviseurs vergelijken

Wanprestatie van de aannemer en de ingebrekestelling

Als de aannemer zijn werken niet naar behoren uitvoert of zelfs helemaal niet uitvoert, dan zijn hier regels met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid van toepassing. In de eerste plaats moet er bij wanprestatie van de aannemer een beroep gedaan worden op de zogeheten ‘ingebrekestelling’. Door een beroep te doen op de ingebrekestelling kan de aannemer nog een laatste keer aangespoord worden om de werken alsnog uit te voeren, zonder dat hier negatieve gevolgen aan verbonden zijn.

Beroep doen op de ingebrekestelling

Om een beroep te doen op de ingebrekestelling, is het aan de opdrachtgever om de vrees voor wanprestatie met geldig bewijs te onderbouwen. Een voorbeeld van geldig bewijs om een beroep te kunnen doen op de ingebrekestelling, is een onafhankelijk inspectierapport waaruit de ondeugdelijkheid van het reeds uitgevoerde werk beschreven wordt. Om ervoor te zorgen dat er voldoende bewijs is om de aannemer inderdaad in gebreke te stellen, is het belangrijk om tijdig een zo compleet mogelijk dossier op te bouwen. Ook als een vordering tot ontbinding bij de rechter noodzakelijk blijft, is het tijdig opbouwen van een dossier met betrekking tot de aannemer van belang.

Ondersteuning van een gespecialiseerde bouwkundige

Een bij BOENTA.nl aangesloten bouwkundige kan u in deze en in andere gevallen voorzien van een gedegen onderzoek naar de oorzaak van de gebreken van de aannemer. Naast een uitgebreide rapportage over de oorzaken van de gebreken, krijgt u van de bouwkundige tevens advies over de wijze van herstel van de gebreken en hoe de gebreken in de toekomst voorkomen kunnen worden. Tot slot ontvangt u tevens een inschatting van de herstelkosten, zodat u precies weet waar u aan toe bent.