Hoe en waarom u een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opstelt

Voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) is het MJOP van groot belang. In de meerjarenonderhoudsplanning staat wanneer onderhoud moet plaatsvinden aan bijvoorbeeld het trappenhuis, de kozijnen en de gevels. In het MJOP rapport staat wanneer het onderhoud plaats moet vinden, en welke kosten daarbij gemaakt worden. Aan het opstellen en begeleiden van de MJOP zitten een aantal haken en ogen. Wij leggen het u graag uit op deze pagina.

Tarieven adviseurs vergelijken

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Een goede financiële planning is onmisbaar voor de Vereniging Van Eigenaren (VvE) . Zijn zij namelijk verplicht om reserveringen te doen voor extra uitgaven boven de jaarlijkse basiskosten. De meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) komt in dat geval om de hoek kijken. Dit geeft duidelijkheid hoeveel het onderhoud van uw pand zal gaan kosten. Wij vervaardigden met enige regelmaat MJOP’s. Niet alleen voor de VvE, maar ook vastgoedobjecten als bedrijfspanden, scholen, openbare gebouwen en gemeenschappelijke delen van appartementencomplexen.

Lange termijn planning

Het MJOP is gericht op de lange termijn. Het beschrijft het noodzakelijke herstel en onderhoud voor een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Vergeet echter niet dat het onderhoud van de bouwonderdelen kan verschillen. Dak- en metselwerk hebben vaak een andere levensduur dan bijvoorbeeld voegwerk of kozijnen. Tevens worden de jaarlijkse kosten gedetailleerd en overzichtelijk aangegeven in een rapport, en worden de reserveringskosten vastgesteld.

De voordelen van het opstellen van de MJOP

Een MJOP bestaat in feite uit drie onderdelen. Ten eerste een beschrijving van de zaken waarvoor het onderhoud is bedoeld. Ten tweede is er sprake van een tijdschema voor de inspectie en het onderhoud. Ten derde komen de taken die op een bepaald moment moeten worden uitgevoerd aan de orde. Het opstellen van de MJOP heeft verschillende voordelen voor u. U verkrijgt bijvoorbeeld meer inzicht in het onderhoud en het financiële plaatje. Bovendien kunt u de MJOP zo plannen dat uw pand niet te maken krijgt met oponthoud of storingen. U kiest zelf het moment waarop de uitvoering van de MJOP het beste uitkomt.