Wat is een onderhoudsrapportage van een woning?

Een onderhoudsrapportage van uw woning geeft u inzicht in de bouwkundige en financiële staat van uw woning. Het geeft u inzicht in de kosten van beheer en onderhoud van uw huis. U krijgt een beeld van de onderdelen die moeten vervangen of gerepareerd worden. Zo kunt u een financieel plan opstellen voor het onderhoud van het huis. U krijgt niet alleen een helder overzicht van het onderhoud dat op korte termijn moet plaatsvinden, u krijgt ook een beeld van het onderhoud dat op lange termijn nodig is. Bent u benieuwd naar de bouwkundige staat van uw woning? Wilt u zekerheid over de begroting van het onderhoud van uw huis? Laat onze deskundigen dan een onderhoudsrapportage voor u opstellen.

Tarieven adviseurs vergelijken

Hoe wordt de onderhoudsrapportage opgenomen?

Het onderhoudsrapport wordt opgesteld volgens een aantal stappen. Als u een afspraak heeft gemaakt voor het opstellen van een rapport, komt een bouwkundige bij u langs om de staat van de woning te controleren. De bouwkundige loopt samen met u door de woning en controleert het huis op verschillende onderdelen. Terwijl de bouwexpert de woning controleert, heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal hij toelichting geven van de gebreken die worden gevonden. Er wordt vastgesteld welke onderdelen moeten worden vervangen of gerepareerd. Alle gegevens worden later verwerkt in het onderhoudsrapport.

Het versturen van het onderhoudsrapportage

Na de keuring van de woning ontvangt u digitaal het onderhoudsrapport. Hierin vindt u een helder overzicht van de bouwgebreken die in uw huis gevonden zijn. Ook wordt er een kostenraming voor u in beeld gebracht, zodat u een idee heeft van wat het herstellen van de gebreken zal gaan kosten. U ziet wat het onderhoud op korte en lange termijn zal kosten en u kunt deze berekening meenemen in uw begroting.