Maak gebruik van de schade-expertise van BOENTA.nl

Het is erg vervelend als er schade is ontstaan aan uw woning of bedrijfspand en al helemaal als de oorzaak niet helemaal duidelijk is. Dit kan vervelende discussies opleveren met de verzekeraar of aannemer. Als u niet kunt bewijzen dat de schade buiten uw schuld is ontstaan, wordt het lastig om de kosten op de verzekeraar of tegenpartij te verhalen. Heeft u schade in of rondom uw woning door lekkage, storm, brand, een verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur en wilt u weten wat de oorzaak is? Laat dan een inventarisering maken door één van de experts van BOENTA.nl. De schade wordt nauwkeurig bekeken en vervolgens gerapporteerd in een expertiserapport. U krijgt dan een duidelijk beeld van de oorzaak en de kosten.

Tarieven adviseurs vergelijken

Het opstellen van een expertiserapport

Na het maken van een afspraak komt er een deskundige bij u langs om de schade op te meten en te beoordelen. Er wordt gekeken wat de oorzaak van de schade is en wat de kosten zijn om de schade te herstellen. Alle informatie wordt geïnventariseerd en opgenomen in een rapport. Dit rapport krijgt u later toegezonden. U kunt met het expertiserapport de schade bij uw verzekeraar of bij de tegenpartij onderbouwen en de kosten op hen verhalen. De verzekeraar zal in veel gevallen de kosten van het expertiserapport vergoeden. De rapportages kunnen ook worden gebruikt als contra-expertise of in aansprakelijkheids- en rechtsbijstand zaken.

Wat wordt er opgenomen in het expertiserapport?

Er wordt gekeken naar schade als gevolg van een calamiteit. Daaronder valt: lekkage, storm, brand, een verkeerd uitgevoerde verbouwing, bouwschade, gevolgschade, waterschade, schade aan belendingen of infrastructuur. De schade wordt nauwkeurig beschreven en er wordt gezegd welke oorzaak eraan ten grondslag ligt. Alle andere soorten van bedrijfsschade die de bewoning van een pand belemmeren worden niet opgenomen in ons expertiserapport.